Om ordsprog og talemåder

Hvorfor hedder det: Man skal smede, mens jernet er varmt?

Og hvad vil det sige: At være i kridthuset?

Det danske sprog vrimler med faste vendinger. Vi bruger dem, når vi taler sammen, og vi hører og læser dem overalt.

Når man bruger ordsprog, vil man opdage, at mange rammer ret præcist situationer fra vores hverdag, og de kommer med mange sandheder, som er rigtig gode at tænke over, og som vi kan lære af. Desuden rammer ordsprog kort og præcist det, vi ellers skulle bruge mange ord på at forklare.

Når vi bruger talemåder, kan vi også kort og præcist udtrykke os, og talemåderne er med til at krydre sproget, at gøre det mere levende og derfor holde interessen hos tilhørerne.

Når ordsprogene skal fortolkes og talemåderne ”oversættes” ser man undertiden forskellige forklaringer. Jeg er her kommet med mit bud, som muligvis ikke vil svare helt til læserens forståelse.

Under menupunkterne “Hvad er et ordsprog?” – “Hvad er en talemåde?
kan læses mere om, hvad der kendetegner henholdsvis ordsprog og talemåder.

Jeg håber, at I vil få glæde af hjemmesiden 😉   

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.  

Der kan dog frit kopieres fra opgaverne.