Hvad er en talemåde?

En talemåde er en sproglig vending med en billedlig betydning.

Talemåder er faste sproglige vendinger.

Talemåder skal forstås billedligt.

Talemåder beskriver kort og præcist en situation, eller de er med til at forklare meningen med det, vi siger.

Som sproget udvikler sig, opstår der hele tiden nye talemåder, og andre forsvinder, når de ikke længere bliver brugt.

Sammenligninger, som er faste vendinger, er talemåder.

Sammenligningen gør ofte, at betydningen forstærkes.

Der findes flere opfattelser af, hvordan talemåder defineres.
Hjemmesiden tager udgangspunkt i ovenstående definition.

 

Kopiering fra denne hjemmeside er omfattet af Copydans kopiaftaler.