Om siden

Du finder her et væld af ordsprog og talemåder.
Hjemmesiden er for alle, som har brug for oplysninger om emnet, og som har behov for at finde ordsprog og talemåder.
Ligeledes kan hjemmesiden være et værktøj for læreren i danskundervisningen i grundskolen og indenfor andre skoleformer, der har behov for et materiale til at arbejde med emnet.

Ordsprogene er inddelt i temaer ud fra den billedlige betydning – F.eks. vil ordsproget “Lediggang er roden til alt ondt” være at finde under emnet “Arbejde.”

Talemåderne er ligeledes inddelt i temaer, men her er der taget udgangspunkt i talemådernes konkrete ordvalg – Talemåden “Have blåt blod i årene” vil således være at finde under temaet “Farver.”

I menuen er der to veje til at finde ordsprog/talemåder:

Under Ordsprog eller Talemåder finder man vendingerne uden betydning, og under Ordsprog med betydning og Talemåder med betydning vil man finde den samme vending, blot med betydning.
Vælges kolonnen med betydning, vil der også være forklaringer til udvalgte ord.
Mange talemåder er også sammenligninger, og i kolonnen Talemåder med betydning optræder sammenligningerne markeret med en ¤

I søgefeltet er der mulighed for at søge efter bestemte ordsprog og talemåder.

Der er ligeledes et antal opgaver med udgangspunkt i ordsprog og talemåder.

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.  

Der kan dog frit kopieres fra opgaverne.

Jeg håber, at I vil få glæde af hjemmesiden 😊

Venlig hilsen
Laila Ravensholt