Børn – forældre – familie

Af børn og fulde folk skal man høre sandheden.
Børn og fulde personer er ærlige.

Af en lille kerne bliver et stort træ.
Fra den lille begyndelse kan det blive stort.

Blod er tykkere end vand.
Familien betyder mest.

Børn er børn, og børn gør børnestreger.
Børn laver numre – sådan er det bare.

Børn er børn, om det så er kongebørn.
Alle børn opfører sig som børn.

Børn er Guds gave, men en Fandens plage.
Børn er det bedste, vi har, men de er også besværlige.

Børn skal ses ikke høres.
Børn skal opføre sig pænt og være stille.

De, der har børn, de er aldrig sorgløse.
Du vil altid bekymre dig om dine børn.

Den, der tager barnet ved hånden, tager moderen ved hjertet.
Kontakter du barnet, vil moderen skønne på det.

Den, som får en god svigerdatter, har både søn og datter.
Den gode svigerdatter bliver som en datter for dig.

Den, som får en god svigersøn, har både søn og datter.
Den gode svigersøn bliver som en søn for dig.

Der er en mørk krog i ethvert hjem.
I alle familier er der noget, som ikke skal frem i lyset.

Det er svært at lære den, som ikke vil lystre.
Det kan være svært at opdrage børn.

Det træ, som ofte flyttes, rodfæstes ikke.
Flytter du tit, vil du ikke føle sig hjemme noget sted.

En god so synes bedst om sine egne grise.
Forældre synes bedst om deres egne børn.

Et barn tager al ens tid, så to kan ikke tage mere.
Et barn tager den samme tid som flere.

Hvor mange børn man end har, har man ingen for mange.
Selvom du har mange børn, vil du ikke undvære nogen.

Jo mere man ynker barnet, des mere græder det.
Barnet udnytter forældrenes opmærksomhed ved at græde.

Man skal bøje grenen, mens den er ung.
Barnet skal opdrages fra starten.

Små børn små sorger, store børn store sorger.
Bekymringer om børnene bliver større med børnenes alder.

Små gryder har også ører.
Pas på, hvad du siger – Barnet lytter med.

Som fader, så søn.
Sønnen bliver som sin far.

Som mor, så datter.
Datteren bliver som sin mor.

Vi skal ære det, vi er kommet af.
Vi skal være stolte af vores familie.

Æblet falder sjældent langt fra stammen.
Vi bliver oftest som vores forældre.