Grådighed – mådehold

Alt med måde.
Overdriv ikke.

Den, der gemmer til natten, gemmer til katten.
Gemmer du på dine værdier, får du måske aldrig glæde af dem.

Den, der vil have alt, får intet.
Den grådige ender med ikke at få noget.

Du får, hvad du giver.
Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.

Du skal ikke begære* det, du ikke kan få.
Ønsk dig ikke det, du alligevel ikke kan få.

Jo mere man begærer*, desto mindre får man.
Jo mere du ønsker, jo mindre får du.

Man kan ikke få både i pose og i sæk.
Du kan ikke få alting.

Mere vil have mere.
Grådighed.

Tag ikke mere i munden, end du kan gabe over.
Du skal ikke love at gøre mere, end du kan holde.

Ordforklaring
begære noget – have meget lyst til noget bestemt