Lighed – forskellighed

Det sete afhænger af øjnene.
Vi opfatter tingene forskelligt.

Døden gør alle lige.
Forskellene forsvinder, når vi er døde.

Efter en samler kommer en spreder.
Den ene sparer pengene, den anden bruger dem.

Hver fugl synger med sit næb.
Enhver siger det på sin måde.

I mørke er alle katte grå.
Gør du ikke opmærksom på dig selv, bliver der ikke lagt mærke til dig.

Krage søger mage*.
Du søger dem, der er som dig selv.

Lige børn leger bedst.
Du har det bedst sammen med mennesker, som dig selv.

Man skal ikke skære ikke alle over en kam.
Tro ikke, at alle er ens.

Ordsproget henvendte sig til frisører og betød, at man ikke skal klippe alle ens.

Modsætninger mødes.
Du finder ofte sammen med folk, der er anderledes end dig selv.

Smag og behag er forskellig.
Vi har forskellig smag og foretrækker noget forskelligt.

Ordforklaring
mage – kæreste, ægtefælle