Du og de andre

Den, der graver en grav for andre, falder selv i den.
Gør du andre ondt, vil det gå ud over dig selv.

Den, der sladrer til dig, sladrer også om dig.
En person, der sladrer om andre, vil også sladre om dig.

Den ene abe får den anden til at gabe.
Når en gør noget, følger de andre efter.

Den enes død, den andens brød.
Du kan have glæde af andres tab og ulykke.

Den ene tjeneste er den anden værd.
Hjælper du andre, får du noget igen.

Den skal endnu fødes, som kan være alle tilpas.
Du kan ikke gøre alle tilpas.

Den, som griner af andre, er selv den største nar.
Du skal ikke gøre nar af andre.

Det er bedre at give end at tage.
Det er bedre at give noget bort end at få noget.

Det er ikke så let at se med andres øjne.
Det være svært at forstå.

Det er tanken, der tæller.
Den mindste gave viser, at du har tænkt.

Der skal to til at slås.
Der skal to personer til at være uenige.

Du ser altid splinten i den andens øje, men ikke bjælken i dit eget.
Du ser andres fejl, men ikke dine egne.

Enighed gør stærk.
Det er en fordel at være enige.

Fej for din egen dør, før du fejer for andres.
Lad være med at kritisere andre, før du har styr på dit eget.

Fælles skade er fælles trøst.
Det trøster at dele sorgen med andre.

Græsset er altid grønnere på den anden side.
Du vil altid misunde andre eller have mere.

Gør for andre, hvad du ønsker andre skal gøre for dig.
Godhed og venlighed smitter.

Hver ting har to sider.
Der er flere meninger.

Hvor, der er hjerterum, er der husrum.
Alle er velkomne.

Man bliver ikke selv hvid, fordi man sværter en anden.
Det gavner ikke at tale grimt om andre.

Man kender sine lus på gangen.
Du kan forudsige, hvad en bestemt person vil gøre.

Man må lade folk sejle i deres egen sø.
Folk må klare sig selv.

Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød.
Du skal ikke give nogen noget, de har nok af i forvejen.

Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus.
Du skal ikke give andre skylden, når du også selv har skyld.

Man skal ikke kaste perler for svin.
Du skal ikke give nogen noget, de ikke har forstand på.

I Det Nye Testamente* står:
– Giv ikke hunde det hellige og kast ikke perler for svin for, at de ikke skal trampe dem ned.

Man skal ikke pynte sig med lånte fjer.
Tag ikke æren fra andre.

Ordsproget stammer fra en fortælling, hvor en krage pynter sig med påfuglefjer.
Den vil gerne regnes for lige så meget som de rigtige påfugle.

Godt går det ikke, og den bliver hurtigt opdaget og jaget væk.

Man skal ikke være tredje hjul på en gig*.
Vær ikke tredje part, når to har nok i sig selv.

Ordsproget henviser til giggen, som er et hestekøretøj med to hjul.
Hvis den får endnu et hjul, vil det forstyrre kørslen.

Man skal lade det gå ind af det ene øre og ud af det andet.
Du skal ikke høre på, hvad der bliver sagt.

Sig mig, hvem du omgås, så skal jeg sige dig, hvem du er.
Vi er som de personer, vi er sammen med.

Som man råber i skoven, får man svar.
Du får det tilbage, som du giver.

Som man sår, høster man.
Du bliver behandlet, som du behandler andre.

Tyv tror, hver mand stjæler.
Du tror ofte, andre gør det, du selv gør.

Vi er alle i samme båd.
Vi har det alle på samme måde.

Ordforklaring
Det nye testamente – del af biblen
gig – tohjulet åben hestevogn