Husk på og tænk dig om

Bed om råd, men brug din egen sunde fornuft.
Spørg andre til råds, men lyt især til dig selv.

Det er menneskeligt at fejle.
Vi begår alle fejl.

En fugl i hånden er bedre end ti på taget.
Vær glad for det, du allerede har opnået.

Ingen roser uden torne.
Intet er så godt, at det er helt fri for fejl.

Kend dig selv, så går det dig vel.
Kend dine stærke og svage sider. Så vil det gå dig godt.

Man kan ikke både blæse og have mel i munden.
Du kan ikke det hele på en gang.

Man lærer så længe, man lever.
Du kan altid lære noget nyt.

Man må tage det sure med det søde.
Du kan ikke nøjes med det, du helst vil.

Man må yde, før man kan nyde.
Efter du har gjort en indsats, kan du slappe af.

Man skal ikke brænde sit lys i begge ender.
Husk at slappe af.

Et lys er et udtryk for livet, når lyset brænder i begge ender, har man meget travlt.

Man skal ikke gå over åen efter vand.
Gør ikke arbejdet for besværligt.

Man skal ikke kaste barnet ud med badevandet.
Ødelæg ikke noget værdifuldt, idet noget andet forkastes eller ændres.

Man skal ikke lade solen gå ned over sin vrede.
Når dagen er ovre, skal du glemme det, der ikke var så godt.

Man skal ikke save den gren over, man selv sidder på.
Ødelæg det ikke for dig selv.

Man skal smede, mens jernet er varmt.
Udnyt muligheden, når den er der.

Ordsproget sættes i forbindelse med et smedeværksted, hvor man skal arbejde med jernet, mens det er varmt. Når det er koldt, kan det nemlig ikke længere formes.

Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe*.
Vær ikke beskeden, men fortæl og vis, hvad du er god til.

Ordsproget stammer fra Det Nye Testamente*, hvor Jesus sagde til sine disciple*
– I er verdens lys. Man tænder ikke et lys og sætter det under skæppen, men i lysestagen. Så skinner det for alle de, der er i huset.
Jesus bad netop sine disciple om at gøre sig bemærket.

Slagt ikke den gås, der lægger guldæg.
Smid ikke det bedste væk.

Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt.
Glæd dig ikke for tidligt.

Ordforklaring
Det Nye Testamente – del af biblen
skæppe – beholder, hvor man havde korn, frugt eller salt