Børn – forældre – familie

Af børn og fulde folk skal man høre sandheden.

Af en lille kerne bliver et stort træ.

Blod er tykkere end vand.

Børn er børn, og børn gør børnestreger.

Børn er børn, om det så er kongebørn.

Børn er Guds gave, men en Fandens plage.

Børn skal ses, ikke høres.

De, der har børn, de er aldrig sorgløse.

Den, der tager barnet ved hånden, tager moderen ved hjertet.

Den, som får en god svigerdatter, har både søn og datter.

Den, som får en god svigersøn, har både søn og datter.

Der er en mørk krog i ethvert hjem.

Det er svært at lære den, som ikke vil lystre.

Det træ, som ofte flyttes, rodfæstes ikke.

En god so synes bedst om sine egne grise.

Et barn tager al ens tid, så to kan ikke tage mere.

Hvor mange børn man end har, har man ingen for mange.

Jo mere man ynker barnet, des mere græder det.

Man skal bøje grenen, mens den er ung.

Små børn små sorger, store børn store sorger.

Små gryder har også ører.

Som fader, så søn.

Som mor, så datter.

Vi skal ære det, vi er kommet af.

Æblet falder sjældent langt fra stammen.