Grådighed – mådehold

Alt med måde.

Den, der gemmer til natten, gemmer til katten.

Den, der vil have alt, får intet.

Du får, hvad du giver.

Du skal ikke begære det, du ikke kan få.

Jo mere man begærer, desto mindre får man.

Man kan ikke få både i pose og i sæk.

Mere vil have mere.

Tag ikke mere i munden, end du kan gabe over.