Ungdom – alderdom

Alderdom kommer sjældent alene.

Alle vil leve længe, men ingen vil kaldes gammel.

De gamle skal man ære, de unge skal man lære.

Det er ikke let at lære en gammel hund kunster.

Du kan sove, når du bliver gammel.

En ny kost fejer rent, men en gammel kost kender krogene.

Hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer.

Man er aldrig for gammel til at lære.