Fane og flag

Gå ned med flaget – bryde sammen

Hejse det hvide flag – overgive sig

Holde fanen højt – blive ved

Melde sig under fanerne – melde sig til noget

Tone rent flag – være ærlig

Vise flaget – være til stede