Flere talemåder

Asfaltere, mens man kører – planlægge undervejs

Blive prikket – blive fyret

Talemåden betød det at blive prikket på skulderen og blive kaldt
ind på chefens kontor for at blive fyret.

¤ Blød som silke – meget blød

Bo på Hotel Gitterly – være i fængsel

Den hellige grav er velforvaret – alt er, som det skal være.

¤ Drikke som en svamp – drikke meget alkohol

Følge med strømmen – gøre som de andre

Følge trop – være enig

Få en prop – blive rasende

Få en på sinkadusen* – få et kraftigt slag i hovedet

Få nogen på ret køl* – få nogen til at opføre sig godt

Få ridser i lakken – et godt indtryk ødelægges

Give nogen det glatte lag – give nogen stor kritik

Grave sin egen grav – være skyld i sin egen ulykke

Gøre en god figur – gøre et godt indtryk

Gøre kort proces – gøre noget hurtigt

Gå i baglås – holde op med at fungere

Gå i spåner – gå i stykker

Gå op i fugerne – bryde sammen

Gå op i limningen – reagere vildt

Have antennerne ude – være opmærksom

Have gået i flinkeskolen – være blevet opdraget til at opføre sig pænt

Have en kort lunte – have let ved at hidse sig op

Have nogen på slæb – have nogen med

Holde hof – mødes med de, der er under en

Holde sig under radaren – Sørge for, at ingen lægger mærke til en

Hvorom alting er – for at komme tilbage til sagen

Kaste glans over noget – få noget til at se bedre ud

Kaste smuds over nogen – tale dårligt om nogen

Klinke skårene – skabe fred igen

Komme i havn – komme på plads

Efter at have haft en hård rejse til søs er det godt at komme i havn.

¤ Komme, som kaldet – komme, hvor der er brug for en

Komme ud af røret – komme af sted

Køre i samme skure* – gøre, som man plejer

Lade batterierne op – få friske kræfter

Lade nogen i stikken – svigte nogen

Lukke butikken – holde op

Lukke flanken* – forhindre noget

Lukke og slukke – forlade et sted for altid

Lukke op for gaveboden – gøre det nemt for andre at skrabe til sig.

Lægge sammen og trække fra – overveje alle muligheder

Løbe af stabelen – finde sted

Natten er stadig ung – der er tid endnu

Pakke nogen ind i vat – passe meget på nogen

Pudse sin glorie – være selvglad

¤ Ride en som en mare* – noget ubehageligt plager en

Ride på en bølge – have fordel af noget

Samle støv – ikke blive brugt

Slå skår i noget – ødelægge noget

Skår i glæden – god stemning ødelægges

Slå revner – bryde sammen

Sprænge alle rammer – blive for stort

Stikke hånden i en hvepserede – blande sig i noget, der kan give problemer

Stikke nogen en plade – lyve

Stille nogen på en piedestal* – se op til nogen

Stå model til noget – finde sig i noget

Stå på ønskesedlen – være et ønske

Stå øverst på dagsordenen – være meget vigtigt

Sætte en anden plade på – begynde at tale om noget andet

Sætte en bom for noget – standse noget

Sætte kronen på værket – gøre noget helt færdigt og perfekt

Sætte noget i relief* – vise, hvilken betydning noget har

Sætte turbo* på noget – sætte fart på noget

Tage nogen i skole – skælde nogen ud

Tage strøm på nogen – gøre grin med nogen

Trække læsset – gøre det meste arbejde

Trække på samme hammel* – arbejde for det samme

Hestene foran en vogn hjælpes ad med at trække stangen,
som forbinder hestene med vognen. De trækker på samme hammel.

Trække sig ind i en skal – trække sig ind i sig selv

¤ Tung som et ondt år – meget tung

Viske tavlen ren – ikke tænke på det, der tidligere gik galt

Vende et blad – begynde på noget nyt

Vælte læsset – ødelægge noget

Være oppe på mærkerne – være meget opmærksom

Være på stikkerne – være vågen

Være to alen* af et stykke – være ens

Åbne for sluserne* – åbne for noget, der har været holdt tilbage

Ordforklaring
alen – mål for længde
flanke – yderste side af militær opstilling
hammel – stang foran hestevogn, som forbinder trækdyr og vogn
køl – bjælke langs et skibs midte
mare – plager den, som sover, hvilket ender i et marridt
piedestal – forhøjning til at stille en statue eller noget andet på
radar – et apparat, der kan opfatte, om der er f.eks. et skib eller et fly og afstanden til dette
relief – billede, som er forhøjet i forhold til baggrunden
sinkadus – terningkast
skure – ridse
sluse – bygning, der regulerer vandstanden
turbo – hastighed

¤ sammenligninger

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.