Ild

¤ Brede sig som en steppebrand* – brede sig hurtigt

Bryde ud i lys lue – vise sig voldsomt

Gå gennem ild og vand – gøre alt, hvad man kan

Gå op i røg – mislykkes

Have ild i rumpen – fare omkring

Have mange jern i ilden – være i gang med mange ting samtidig

Her var tale om en smed, der havde mange opgaver i gang på samme tid.

Hjerter i brand – to meget forelskede

Holde nogen til ilden – holde nogens interesse fanget

Ikke ville røre noget med en ildtang* – afvise noget

Kaste benzin på bålet – gøre ondt værre

Komme fra asken til ilden – komme fra det slemme til det, der er værre

I forbindelse med talemåden forstås asken som noget ubehageligt
og ilden som noget endnu mere ubehageligt.

Lege med ilden – gøre noget, som man ved er farligt

Love bål og brand – true

Mangle gnisten – mangle interesse

Puste til ilden – gøre det slemme værre

Slå gnister – vise store følelser

Være fyr og flamme – være meget ivrig

¤ Være som ild og vand – være meget forskellige

 

Ordforklaring
ildtang – jerntang til at ordne brænde
steppe – tørt område uden træer

¤ sammenligninger

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.