Kamp og våben

Fægte med åben pande – være ærlig

Få pistolen for brystet – blive presset til noget

Give en nådestødet* – ofre en

Tidligere havde vi dødsstraf, og nådestødet* er et drab
af medlidenhed, som fandt sted inden dødsstraffen.
En heks kunne få nådestødet, inden hun kom på bålet.

Holde skansen* – være fri for modgang

Krig på kniven – være i en konflikt

Køre det tunge skyts* frem – fare hårdt frem

Køre kanonerne i stilling – gøre klar til noget vanskeligt

Lade bomben springe – fortælle noget, der vil overraske

Rasle med sablen – true med at bruge magt

Rette skytset* mod nogen – angribe nogen

Råbe vagt i gevær – advare mod en fare

Skyde med spredehagl – anklage mange på en gang

Spilde sit krudt på noget – spilde energi på noget

Støbe kuglerne – lave planerne

Svinge pisken – bestemme

Være hurtig på aftrækkeren – være hurtig til at gøre noget

Være på barrikaderne* – protestere

Være stor i slaget – være pralende

Ordforklaring
barrikade – afspærring, som man gemmer sig bag i kamp
nådestød – stød, der skal stoppe nogens lidelser
skanse – vold, der bruges til at forsvare sig
skyts – skydevåben, der har en bestemt størrelse

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.