Land og by

En by i Rusland – noget helt ukendt

Den skal du længere ud på landet med – den tror jeg ikke på

Gå galt i byen – tage fejl

Ikke være til at styre på en hel tønde* land – være meget glad eller svær at styre

Kende den halve by – kende rigtig mange mennesker

Male byen rød – gå i byen for at more sig

Redde sig i land – klare sig ud af en svær situation

Sang fra de varme lande – dårlig forklaring

Som landet ligger – som det er nu

Trække i land – fortryde

Uden for lands lov og ret – et øde sted

Ordforklaring
tønde – mål for landbrugsjord

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.