Liv

Føre noget ud i livet – gøre noget til virkelighed

Have noget inde på livet – kende til noget

Holde noget tre skridt fra livet – holde noget på afstand

Liv i kludene – festlig

Sidde med livet i hænderne – være bange

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.