Luft

Bygge luftkasteller* – lave planer, som ikke vil kunne blive til noget

Få luft – blive lettet ved at fortælle, hvad man mener

Få luft under vingerne – kunne gøre, som man vil

Talemåden sættes i forbindelse med en fugl, der  kommer så højt over jorden,
at lufttrykket mod vingerne bliver så stort, at den kan flyve.

Give den gas – gøre noget med stor energi

Gå i luften – blive sendt i fjernsynet

Have mange bolde i luften – have gang i flere ting på en gang

Hænge i luften – noget er endnu ikke besluttet

Komme ud af den blå luft – komme af ingenting

Ligge i luften – kunne mærkes uden at være sagt

Ligge vandret i luften – have meget travlt

Rense luften – løse en konflikt

Talemåden har med tordenvejr at gøre.
Efter tordenvejret er luften mere behagelig og renset.

Streg i luften – meget tynd person

Svæve frit i luften – være uden sammenhæng med noget

Vejre morgenluft – se nye muligheder

Være grebet ud af den blå luft – være opfundet

Være grebet ud af luften – være frit opfundet

Være luft for nogen – blive overset af nogen

Ordforklaring
kastel – fæstning

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.