Musik og musikinstrumenter

Danse efter nogens pibe* – rette sig efter nogen

Talemåden stammer fra en fortælling, hvor en fisker forsøger
at lokke fiskene til sig med fløjtespil.

Finde melodien – finde glæde

Forstå en halvkvædet* vise – noget, som ikke siges direkte

Fortsætte ud ad tangenten – bevæge sig væk fra noget

Gå fløjten – forsvinde pludselig

Ikke en bjælde – intet

Røre ved nogen strenge – nogen bliver rørt

Slå på tromme for noget – gøre reklame for noget

Tidligere stod trommeslagere på pladser og torve og råbte
meddelelser og reklamer til folk.

Spille andenviolin – have mindre betydning
Spille førsteviolin – være den, der bestemmer

Talemåderne stammer fra et orkester.
I orkestret fører førsteviolinen melodien.
Andenviolinen retter ind.

Spille på alle tangenter – udnytte det hele

Spille på flere strenge – have flere måder at klare sig på

Synge sidste vers – nærme sig afslutningen

Sådan spiller klaveret ikke – den går ikke

Være med på noderne – følge med i, hvad der sker og følge moden

Ordforklaring
halvkvædet – ikke sunget færdig
pibe – her fløjte

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.