Natur

Grøft

Falde i den modsatte grøft – gøre det modsatte

Falde i samme grøft – lave samme fejl

Grave grøfter – sørge for, at nogen bliver uenige

 

Is

Bryde isen – skabe kontakt

Der er ingen ko på isen – der er ingen fare

Have is i maven – være rolig og vente

¤ Kold som is – meget kold

Komme på glatis – noget bliver usikkert

Lægge nogen på is – afvise nogen

I dag lægger vi mad i fryseren, men tidligere blev den lagt på
is for at kunne holde sig.

Toppen af isbjerget – en lille del af noget større

Vove sig ud på tynd is – risikere noget farligt

 

Sten

Der falder en sten fra ens hjerte – man bliver meget lettet

Fare i flint – blive meget vred

Fjerne stenene på nogens vej – gøre det let for nogen

Have et hjerte af sten – være hård og uden følelser

Leve på en sten – leve meget sparsommeligt

Over stok og sten – i fuld fart

¤ Sove som en sten – sove meget tungt

Vende hver en sten – undersøge alle muligheder

 

Vand

¤ Brede sig som ringe i vandet – udvikle sig hurtigt

En storm i et glas vand – en lille sag, som gøres til en stor sag

Følge i nogens kølvand* – følge efter nogen

Gyde olie på vandene – sørge for ro

Gå for lud* og koldt vand – være forsømt

Gå gennem ild og vand – gøre alt, hvad man kan

Gå på vandene – gøre det umulige

Holde hovedet oven vande – klare sig, selvom det er svært

Holde skruen i vandet – fortsat klare sig

Holde vand – der er intet at skjule

Hælde vand ud af ørene – sige noget uden særligt indhold

Ikke kunne koge en kedel vand – være helt umulig i et køkken

Lavvande i kassen – ikke mange penge tilbage

¤ Ligne hinanden som to dråber vand – ligne hinanden meget

Noget skiller vandene – meningerne er forskellige

¤ Prelle af som vand på en gås – ikke lade sig gå på

Vandet lægger sig uden på gåsens fjerdragt og rystes af, når den ryster sig. Gåsen opfattes også som en dum fugl, 
der let ryster det af sig, man prøver at lære den. Derfor preller vandet af som vand på en gås.

Slå koldt vand i blodet – tage det roligt

¤ Snakke som et vandfald – snakke meget

Træde vande – ikke gøre noget

¤ Tynd som opvaskevand – meget tynd – om te

Ud på dybt vand – det er usikkert

Være det rene vand – være meget let

Være på vandvognen – ikke drikke alkohol

¤ Være som ild og vand – være meget forskellige

Være vand på ens mølle – passe til ens ønsker

 

Flere talemåder – natur

Der er ugler i mosen – der er noget galt

Det er op ad bakke – Det er ikke let

Gå ned ad bakke – gå tilbage

Gå nogen i bedene* – overtage nogens område

Med talemåden mente man at lade sit kvæg græsse på en andens mark.

¤ Ryste som et espeløv* – ryste meget   jeg kan ikke tilpasse linjeafstanden her

Sætte skibe i søen – gå i gang med flere ting

Udvide sin horisont – lære mere

Være en dråbe i havet – meget lidt

Være i en bølgedal – det går dårligt

Være helt i skoven – være helt forkert

Være helt ude i hampen* – være helt ved siden af

Være over alle bjerge – være langt væk

Være på herrens mark – være uden hjælp

Ordforklaring
bed – her græsgang
espeløv – blad
kølvand – vand efter et sejlende skib
lud – stærk væske
hamp – busk

¤ sammenligninger

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.