Opbevaring

Flaske

¤ Fare rundt som en flue i en flaske – fare rundt

Gammel vin på nye flasker – indholdet er det samme, men det sælges som noget nyt

Kigge dybt i flasken – drikke for meget

Slå sig på flasken – begynde at drikke

 

Kasse

Have stær i kassen – være gravid

Højvande i kassen – overskud

Lavvande i kassen – ikke mange penge tilbage

Score kassen – tjene mange penge

Sidde på kassen – bestemme over pengene

Spytte i kassen – give et tilskud

Stå med håret i postkassen – være skuffet og hjælpeløs

Tage af kassen – stjæle penge fra et sted, man har adgang til

 

Kurv

Få en kurv – få et nej fra en, man har friet til

Talemåden stammer fra den tradition, at en frier skulle hejses op i en kurv til den pige, han ville fri til.
Hvis kurven gik i stykker, skulle han ikke have pigen.

Få mundkurv på – få forbud mod at sige noget

Være ene hane i kurven – være den eneste mand blandt kvinder

 

Pose

Have noget i posen – have noget at byde på

Lukke op for posen – begynde at snakke

Lukke op for godteposen – begynde at uddele noget godt

Sige noget lige ud af posen – sige noget ligeud

Åbne posen – komme frem med noget

 

Flere talemåder – opbevaring

Blive taget med fingrene i kagedåsen – blive afsløret i at gøre noget ulovligt

Få en spand koldt vand i hovedet  – blive afvist uventet

 Gå fra snøvsen* – blive ude af sig selv

Snøvsen på en sæk er det øverste stykke af sækken over det sted, hvor sækken snøres sammen.
Glider snoren af sækken går sækken fra snøvsen.
Går sækken fra snøvsen, vælter den, og alt vælter ud, ligesom, når alt vælter ud af hovedet, og man selv går fra snøvsen.

Gå i tænkeboks – begynde at overveje noget

I nogle quiz-programmer går deltageren i tænkeboks for ikke at høre svaret.

Have noget på lager – have noget parat

Holde sin bøtte – tie stille

Have lig i lasten – have hemmeligheder fra fortiden

¤ Som trold af en æske – meget hurtigt

¤ Stå som sild i en tønde – stå meget tæt sammen

Vende bøtten – begynde forfra

Være på spanden – mangle penge

Ordforklaring
snøvsen – her den øverste del af en sæk

¤ sammenligninger

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.