Religion

Djævel

Der farer en djævel i nogen – nogen får pludselig en skør idé

Djævelens advokat* – en person, hvis meninger er besværlige

Talemåden stammer fra middelalderen*.
Skulle en person kåres til helgen*, skulle djævelens advokat* fremhæve
personens dårlige sider og Guds advokat fremhæve de gode sider.
Derefter blev personen måske kåret til helgen.

Djævelens værk – noget dårligt

¤ Som død og djævel – meget hurtigt og voldsomt

 

Fanden

Det har fanden skabt – det er en plage

Fanden er løs i Laksegade – der bliver ballade

Fanden og hans pumpestok* – alt muligt andet, som ligner

¤ Læse noget som fanden læser biblen – læse noget uden at forstå det

Male fanden på væggen – forestille sig det værste

Snakke fanden et øre af – snakke meget længe, så man trætter den anden

Stå op før fanden får sko på – stå meget tidligt op

Tidligere mente man, at Fanden stod op før alle for at nå at plage os.
Det tidspunkt, hvor han ikke har fået sko på, er derfor meget tidligt.

 Gud

Et syn for Guder – et morsomt syn

Guderne skal vide – det er ikke til at forstå

Gud og hvermand – alle og enhver

Ikke Guds bedste børn – småkriminelle

 

Helvede

¤ Forslå som en skrædder i helvede – der er for lidt af noget bestemt

Gøre helvede hedt – gøre livet forfærdeligt

Helvedes forgård – forfærdeligt sted

 

Flere talemåder – religion

Apostelenes* heste – benene

Jesu 12 disciple* havde ikke råd til at ride, men gik i stedet.

Begynde med Adam og Eva – begynde helt forfra

¤ Grim som arvesynden* – meget grim

Talemåden stammer fra middelalderen*.
I Det gamle testamente* spiser Adam og Eva af Kundskabens træ i Edens Have og bliver smidt ud af paradiset.
Gud havde nemlig sagt, at de ikke måtte spise af netop dette træ.
Da mennesket ifølge Kristendommen stammer fra Adam og Eva, mente man, at mennesket er syndigt*.
Man mente også, at en person, som ser frastødende ud, er syndig*.

Krybe til korset – indrømme

Kunne mere end sit fadervor – kunne mere, end man skulle tro

Ofre nogen på et alter – lade det gå ud over nogen

¤ Rejse sig af asken som Fugl Fønix* – opstå igen som noget nyt og bedre

Slagte fedekalven* – arrangere en fest for en savnet person

¤ Sove som en engel – sove trygt og godt

¤ Stolt som en pave* – meget stolt

¤ Så sikkert som amen i kirken – helt sikkert

Vende den anden kind til – finde sig i noget uden at gøre modstand

Ordforklaring
advokat – person, der forsvarer det, andre mener
apostel – discipel, Jesu hjælper til at udbrede kristendommen
arvesynd – det, at mennesket handler forkert
Den katolske kirke – del af den kristne kirke
Det gamle testamente – del af biblen
fedekalv – kalv, der fedes op for at blive slagtet
Fugl Fønix – fabeldyr, som er et symbol på genfødsel
helgen – katolik, der ofrede sit liv for Gud
Middelalderen – 500 – 1500 e.kr.
pave – Den Katolske Kirkes* overhoved
pumpestok – stang på pumpe
syndig – handler forkert

¤ sammenligninger