Spor

Gå i nogens fodspor – føre noget videre

Køre nogen ud på et sidespor – sætte nogen i anden række

Talemåden sættes i forbindelse med en togvogn, der køres til side
og ikke længere er på de vigtige ruter.

Løbe af sporet – gå for vidt

Skifte spor – begynde på noget nyt

Sætte nogen på sporet af noget – hjælpe nogen til at finde frem til noget bestemt

Være på rette spor – være på rette vej

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.