Tekst og tegn

Bog

Gå i glemmebogen – blive glemt

Gå lige efter bogen – gøre som forventet

¤ Åben som en bog – let og uden besvær

 

Flere talemåder – Tekst og tegn

Alfa og omega – det vigtigste

Alfa er første bogstav og omega det sidste bogstav i det græske alfabet.
På dansk siger vi fra A til Z, når vi mener fra start til slut.

Fra A til Z – fra begyndelse til slut

Læse nogen teksten – få nogen til at forstå

Læse noget mellem linjerne – læse noget indirekte uden, at det står direkte

Talemåden stammer fra middelalderen*.
Her skrev man danske oversættelser mellem linjerne i de latinske tekster.

Ordne paragrafferne* – løse problemerne

Sætte lighedstegn mellem noget – mene, at to ting er det samme

Sætte prikken over i´et – gøre noget helt perfekt

Sætte punktum for noget – afslutte noget

Sætte spørgsmålstegn ved noget – tvivle på noget

Tale med store bogstaver – skælde ud

Talemåden kan sættes i forbindelse med tegneserier.
Her er bogstaverne i taleboblerne store, når der tales højt.

Videre i teksten – videre med det, man er i gang med

Være spildte ord på Balle-Lars – ikke nytte noget

Ordforklaring
Middelalderen – 500 – 1500 e.kr.
paragraf – del af en lov

¤ sammenligning

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.