Transport

Hjul

Få baghjul – blive overhalet

Holde gang i hjulene – holde noget i gang

Køre på frihjul – få fordel af noget, en anden har gjort

Talemåden kommer fra cykelsporten. Når man kører ned ad bakke eller har medvind, kører man på frihjul.
Så behøver man nemlig ikke at træde i pedalerne, og man skal altså ikke arbejde for det.

Stikke en kæp i hjulet – ødelægge noget

 

Tog

¤ Puste som et damplokomotiv – være meget forpustet

Toget er kørt – det er for sent

Kommet ind med firetoget – komme udefra til storbyen og være ung og godtroende

 

Skib

For fuld skrue – for fuld kraft

Have vind i sejlene – det går godt

Holde skruen i vandet – fortsat klare sig

Nogens mund er lukket med syv sejl – en person røber intet

Rotterne forlader den synkende skude* – feje personer fortryder, når det ser ud til at mislykkes

Stå ved roret – være den, der bestemmer

Sætte alle sejl til – gøre noget ekstra

Sætte skibe i søen – gå i gang med flere ting

Vende skuden* – vende udviklingen

Være i samme båd – være i samme situation

 

Flere talemåder – transport

Have noget på bedding* – være ved at forberede noget

Køre på skinner – fungere godt

Primus* motor – den første, den ledende

Se i bakspejlet – se tilbage efter, at man er blevet klogere

Slå bak – få noget til at gå langsommere

Slå bremserne i – sige stop

Trykke speederen i bund – gå hurtigt frem

Trække i nødbremserne – sige stop

Være med på vognen – deltage i noget

Være på vandvognen – ikke drikke alkohol

Ordforklaring
bedding – underlag for et skib, der er ved at blive bygget eller repareret
primus – første
skude – gammelt skib

¤ sammenligning

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.