Vare

Levere varen – gøre det, der forventes

Sælge varen – vise, hvad man kan og lykkes

Tage noget for gode varer – tro på noget bestemt

Betydningsangivelser er i nogle tilfælde udarbejdet med hjælp fra
Den Danske Ordbog.