Fisk

Dum som en torsk

Død som en sild

En lille fisk

En stor fisk

En underlig fisk

Frisk som en fisk

Give den en skalle

Gå i fisk

Have det som en fisk i vandet

Have ål i strømperne

Hverken fugl eller fisk

Slank som en ål

Som ål i mudder

Stå som sild i en tønde