Geografi

En by i Rusland

Gid du sad på Bloksbjerg

Gå ad Hekkenfeldt til

Gå på krykker i Egypten

Leve på polsk

Ligne døden fra Lübeck

Ligne Jerusalems ødelæggelse

Spille russisk roulette

Sælge sand i Sahara