Religion – tro

Enhver er salig i sin tro.
Det, du tror på, er rigtigt for dig.

Hvor der bygges en kirke, der bygger Fanden en kro.
Gud og Fanden går hånd i hånd.

Når man rækker Fanden en lillefinger, tager han hele hånden.
Er du blot en smule rar over for en fjende, bliver det udnyttet.

Troen kan flytte bjerge.
Tror du nok på noget, vil det lykkes.

Ordsproget kan føres tilbage til Det Nye Testamente*, hvor der står:
– Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg:
Flyt dig, og det vil flytte sig.
Et andet sted står:
– Om jeg ejer al kundskab* og al tro, så kan jeg flytte bjerge.

Ordforklaring
Det Nye Testamente – del af biblen
kundskab – viden