Spor

Gå i nogens fodspor

Køre nogen ud på et sidespor

Løbe af sporet

Skifte spor

Sætte nogen på sporet af noget

Være på rette spor